Privacybeleid

Algemeen

Connecting Facts begrijpt en respecteert het belang van uw privacy. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens verwerkt. Met ‘persoonlijke gegevens’ bedoelen we alle persoonlijk herleidbare informatie.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens van bezoekers van onze Connecting Facts (sub)site(s) (de “De website”) alsmede op de uitwisseling van informatie via e-mail, telefoon, persoonlijk contact of anderszins.

Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen we u vragen ons persoonlijke gegevens te verstrekken. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Persoonlijke gegevens en verwerking

Connecting Facts verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Communicatie en (mogelijke) samenwerking:
    Wanneer u met ons communiceert registreert Connecting Facts uw contactdata alsmede uitgewisselde informatie. Dit stelt ons in staat om uw verzoeken te verwerken, uw vragen te beantwoorden, u optimaal van de gewenste ondersteuning te voorzien of op andere manieren samen te werken. Uw communicatie met ons wordt daarbij in de regel opgeslagen.
  2. Website bezoek:
    Wij houden geen register bij van de activiteiten die plaatsvinden op de Website die herleidbaar zijn naar individuele gebruikers.
  3. E-mailmeldingen en nieuwsbrieven:
    Wij bieden alleen een nieuwsbrief aan waar u zich zelf voor kunt inschrijven alsmede uitschrijven.

Ons gebruik van Cookies

Connecting Facts maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om te begrijpen hoe de eigen website door bezoekers wordt gebruikt. Wij gebruiken Google Analytics voor het analyseren van het gebruik van onze website. Dit is volledig anoniem. Ook uw IP-adres wordt geanonimiseerd. Dit is ook te lezen in het cookiestatement dat u krijgt bij het bezoeken van de website.

Het delen van informatie

Connecting Facts zal uw gegevens niet delen met derde partijen, tenzij dit uitdrukkelijk met u is overeengekomen. In alle andere gevallen zullen we uw informatie slechts vrijgeven als we daartoe wettelijk of gerechtelijk verplicht zijn of worden.

Beveiliging van informatie

We erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen. Connecting Facts gebruikt een verscheidenheid aan veilige technieken en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Onze vrijwilligers zijn verplicht om te allen tijde uw privacy te respecteren. Wanneer we derden inschakelen om namens ons diensten te verlenen, waarbij ook overdracht van persoonsgegevens komt kijken, beschermen we de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens door contractuele regelingen.

Uw rechten

Door u verstrekte contactdata worden door Connecting Facts niet up to date gehouden, tenzij dit noodzakelijk is teneinde gemaakte afspraken m.b.t. ondersteuning of samenwerking na te komen. Op uw verzoek verstrekt Connecting Facts inzicht in uw (door ons opgeslagen) persoonlijke gegevens teneinde verificatie en aanpassing te faciliteren.

Links naar andere websites

Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wanneer u deze links gebruikt om verbinding te maken met een andere website, is deze Privacyverklaring niet langer van toepassing. Merk op dat de website die u invoert, nadat u van een dergelijke link gebruik hebt gemaakt, zijn eigen privacyverklaringen kan toepassen. Connecting Facts is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op andere websites dan onze eigen Website.

Contact met ons opnemen

U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Wijzigingen in deze verklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de bijgewerkte versie op deze website plaatsen en de revisiedatum van de verklaring bijwerken. We raden u aan deze website en de privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.

Alle rechten zijn voorbehouden.


Connecting Facts, datum laatste revisie: 16 december 2021