Over ons

Wat een mens in verwarring brengt zijn niet de feiten, maar de meningen over die feiten.

Epictetus, Grieks filosoof

Overzicht bieden in het huidige nieuwsoerwoud van platforms, zoals nieuwssites, sociale media en blogs, waarbij feitelijke en subjectieve berichten (zoals opinies en columns) door elkaar heen lopen.

Heeft u ook wel eens het gevoel dat berichtgeving een sneltrein is die maar zelden tot stilstand komt? Het ene nieuwsbericht is nog niet geland, of het volgende wordt alweer de wereld in geslingerd. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet en de draad af en toe kwijtraakt. Deze website tracht enig overzicht aan te brengen m.b.t. specifieke thema’s, waarbij wij ons hoofzakelijk richten op de vaststaande feiten. Oftewel: feiten die voor iedereen te checken zijn en zo veel mogelijk vrij zijn van opinie of andere vormen van subjectiviteit.

Wij proberen bovendien om dat te doen wat in het huidige nieuwsoerwoud zo lastig is geworden: het leggen van verbanden tussen feiten. Juist in de huidige wereld, die steeds meer polariseert en waarin ‘beide kanten’ losstaande feiten (maar vooral ook meningen) over en weer gooien, vinden wij dit van groot belang. Niet een losstaand feit bepaalt immers “de waarheid”, maar een combinatie van feiten.

Tot slot trachten wij door middel van eigen interviews met mensen uit de praktijk, feitelijke situaties in kaart te brengen. Dat wil zeggen: niet het beeld dat overheid en directies schetsen, maar juist het beeld dat leeft bij de ‘gewone mens’. Zij staan immers met de voeten in de modder en hebben het beste inzicht in wat gebeurt, bijvoorbeeld op de Intensive Care of in de schoolklas.

Wij helpen u graag op uw weg naar meer overzicht en hopen dat dit mag bijdragen aan minder polarisatie en meer verbondenheid tussen mensen. Oftewel: Connecting Facts!

Deze site is opgezet als een particulier initiatief en wordt onderhouden door een aantal vrijwilligers die hier dus niet voor worden betaald. Ook worden er geen reclame-inkomsten ontvangen teneinde zo onafhankelijk mogelijk te kunnen (blijven) opkomen voor het zo feitelijk mogelijk weergeven van de werkelijkheid, ten dienste van en in het belang van ons gewone mensen.

Help ons om de huidige polarisatie in onze maatschappij te verminderen: deel onze site en vooral onze interviews met zoveel mogelijk mensen!

Onze site is bewust zo opgezet dat de informatie die we presenteren afkomstig is van naar ons oordeel legitieme bronnen. Hiermee hopen we informatie te bieden die door zoveel mogelijk mensen als “niet discutabel” wordt gezien.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties gericht op verbetering kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactpagina!