De waarneembare feiten

De focus in dit deel ligt niet op getallen, maar op wat er feitelijk gebeurt. De volgende zaken zijn voor iedereen objectief waarneembaar dan wel verifieerbaar (december 2021).


 Onderstaande is slechts een opsomming om het gemakkelijk leesbaar te houden. Alle onderbouwing is opgenomen in de secties die volgen.

Preventie

 • Er hebben in Nederland niet of nauwelijks serieuze grootschalige campagnes of aanpassing van wet- en/of regelgeving plaatsgevonden om mensen gezonder te helpen leven. Denk aan campagnes gericht op gezonder eten en meer bewegen. Daarentegen is het mensen in bepaalde periodes wel verboden om ’s avonds met elkaar te sporten, terwijl men overdag wel samen op kantoor of in de klas aanwezig mag zijn.

De zorg

 • In de zorg wordt niet effectief geïnvesteerd in het behouden van personeel of het aannemen van nieuwe mensen, terwijl er reeds vóór COVID-19 sprake was van een serieus tekort aan personeel. Daarentegen wordt wel veel geld beschikbaar gesteld voor o.a. vaccins, de grootschalige opzet van teststraten, het opzetten van apps zoals een QR-code systeem en het opleiden van 5.000 extra BOA’s ter controle van de naleving van diverse maatregelen.
 • Investeringen die wél plaatsvinden in de zorg, zijn met name toegespitst op managementniveau en coaching (bijv. burn-out coaches). Deze investeringen leiden echter niet tot meer 'handen aan het bed'. De achterstanden in operaties en andere behandelingen lopen hierdoor op, met soms zelfs blijvende gezondheidsschade of vroegtijdig overlijden tot gevolg.
 • Het capaciteitstekort in de zorg wordt volgens mensen uit de praktijk zelfs versterkt door de opgelegde COVID-19 -maatregelen i.p.v. verminderd!
 • Bezuinigingen in de zorg en (over)volle ziekenhuizen in de winterperiode zijn niet nieuw, de hype hieromtrent wel.

Vaccinatie

 • De vaccins zijn initieel slechts op voorwaardelijke basis (“conditional”) vrijgegeven op basis van beperkte testdata en onder de voorwaarde dat aanvullende data door de fabrikanten aangeleverd en beoordeeld zullen worden, voordat volwaardige vrijgave kan plaatsvinden. Hierover is vanuit de overheid en door de meeste media niet of nauwelijks gecommuniceerd.
 • Iedereen boven de 12 jaar moet volgens onze overheid gevaccineerd worden, terwijl de lange termijn effecten van de vaccins op dit moment nog niet bekend zijn (en simpelweg nog nauwelijks onderzocht kúnnen zijn).
 • De druk om ook kinderen onder de 12 jaar te vaccineren wordt opgebouwd, terwijl deze groep zelf slechts minimaal gevaar loopt in het geval van oplopen van COVID-19. Voor deze groep weegt het ontbreken van data over de lange termijn effecten extra zwaar.
 • Er gaat volop overheidsgeld naar de farmaceutische industrie voor vaccins. Tegenover de miljardenwinsten die zij maken, lopen zij slechts een beperkt risico (beperkte aansprakelijkheid bij bijwerkingen). Dit risico hebben onze overheden namelijk grotendeels voor hun rekening genomen, ofwel: wij (de gewone burger) betalen in principe zowel voor de vaccins als grotendeels voor de negatieve bijwerkingen hiervan, wanneer deze zich voordoen.

Andere maatregelen

 • Bedrijven die vanuit overheidswege worden gedwongen om tijdelijk of gedeeltelijk te sluiten, worden slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet hiervoor gecompenseerd, waardoor ook het behouden en aantrekken van personeel steeds moeilijker wordt. Hiermee lopen deze bedrijven - met name veel kleinere bedrijven - een verhoogd risico om failliet te gaan.
 • Als gevolg van allerlei maatregelen die onze vrijheid beperken, komen veel kinderen, jongeren en ouderen in een sociaal isolement terecht. Kinderen lopen naast sociale achterstanden ook onderwijsachterstanden op en mogen minder sporten. Dit resulteert in ontwikkelingsachterstanden en onzekerheden over hun toekomst en over zichzelf.

Resumé en discussie

De voornoemde waarneembare feiten samenvattend, lijkt er sprake te zijn van een vrij eendimensionale, op korte termijn toegespitste aanpak. De boodschap is dat vaccineren de uitweg is, waarbij tevens veel geld beschikbaar wordt gemaakt voor het opzetten en controleren van een QR-samenleving. Oog voor de langere termijn lijkt, gezien het gebrek aan investeringen in zorg en preventie, volledig te ontbreken. Op deze wijze kan het probleem wellicht op korte termijn met strenge maatregelen worden beteugeld, maar enerzijds leidt dit tot grote nevenschade (zowel sociaal, alsook economisch), en anderzijds biedt dit op langere termijn geen oplossing. Met andere woorden: met deze aanpak zullen we iedere herfst- en winterperiode in hetzelfde schuitje terecht gaan komen.
Het feit dat bepaalde investeringen wellicht niet op korte termijn tot een oplossing zullen leiden, is in onze ogen geen reden om deze investeringen dan maar helemaal niet door te voeren. Sterker nog, dit vormt des te meer reden om hier zo snel mogelijk mee te beginnen!

Onderbouwing

Waarneembaar feit: Er hebben in Nederland niet of nauwelijks serieuze grootschalige campagnes of aanpassing van wet- en/of regelgeving plaatsgevonden om mensen gezonder te helpen leven. Denk aan campagnes gericht op gezonder eten en meer bewegen. Daarentegen is het mensen in bepaalde periodes wel verboden om ’s avonds met elkaar te sporten, terwijl men overdag wel samen op kantoor of in de klas aanwezig mag zijn.


Vanuit Connecting Facts hebben wij gesproken met een IC arts die hier dagelijks mee bezig is. Bekijk hier het korte filmpje dat meer context geeft bij bovengenoemde feiten: Preview - Brandbrief vanuit de Zorg - De Zorg op springen door Corona? Niets is minder waar! - YouTube

Meer toelichting, andere artsen aan het woord en het volledige interview is in de volgende secties terug te vinden:

Bekijk onderstaande korte fragmenten van mensen die hier dagelijks mee bezig zijn.

In de afgelopen ruim 40 jaar is het aantal bedden per 100.000 inwoners meer dan gehalveerd. Dit heeft verschillende redenen, o.a. dat de zorg effectiever is geworden en er meer zorg is verplaatst naar buiten het ziekenhuis (denk aan thuiszorg). Langs de andere kant zijn er vele bezuinigingen geweest die tijdens de Covid-19 crisis laten zien dat er toch echt een (capaciteits)probleem is.

Bronnen

Er zijn recentelijk een aantal moties geweest in de Tweede Kamer die gingen over het verhogen van capaciteit.

In onderstaande secties zijn de verschillende kanten van de vaccinatie feiten belicht.

De coronavaccins hadden relatief weinig tijd nodig om op de markt te komen. Zijn ze dan wel veilig, vragen veel mensen zich af. En zo ja, waarom worden ze dan pas in 2023 geregistreerd en zijn ze enkel conditioneel vrijgegeven?

Conditioneel vrijgeven

“The European Medicines Agency's EU conditional marketing authorisations for COVID-19 vaccines”, The Lancet, Volume 397, ISSUE 10272, P355-357, January 30, 2021: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00085-4/fulltext

Lange termijn effecten

De overheid zegt het volgende over de lange termijn effecten: Op de lange termijn verwachten we geen bijwerkingen – het vaccin is immers helemaal uit je lichaam. Alleen je afweer is sterker geworden. Maar natuurlijk blijven we ook dit heel goed volgen."

Er is dus altijd een kans op lange termijn effecten, zeker bij technieken die we nog niet eerder hebben ingezet en waar we dus simpelweg (nog) geen resultaten van hebben. Het is aan jezelf om te bepalen of je dit risico t.o.v. het risico van corona wilt lopen. Ook stelt men op basis van het afzetten van de huidige onderzoeken tegen uitgevoerde onderzoeken bij eerder geproduceerde vaccins, dat er weinig andere effecten meer zullen volgen dan die die we tot op heden hebben gezien. Dit zou je theoretisch gezien m.b.t. de korte termijn effecten kunnen stellen, ware het niet dat de meeste vaccins van het type mRNA zijn. Deze techniek hebben we nog nooit eerder gebruikt, waardoor al het vergelijkingsmateriaal nutteloos is.​

Zelfs de directeur van Pfizer geeft (in onderstaande korte video) aan dat "we continue aan het leren zijn hoe het immuunsysteem reageert op het vaccin".

https://twitter.com/Simone_Voice/status/1456520405611581447

“Als een coronavaccin in de toekomst onverwachte bijwerkingen veroorzaakt, zal de Nederlandse overheid financieel bijspringen bij eventuele schadeclaims. Dat blijkt uit afspraken die zijn gemaakt tussen lidstaten van de Europese Unie en farmaceuten.“ Aldus het volgende artikel uit het AD: Bijwerkingen over vijf jaar bij coronavaccin? Dan betaalt Nederland mee aan schadeclaims (Stephen Friedrichs & Chris van Mersbergen 10-oktober- 2020), zie:

In het artikel wordt onder andere het volgende gesteld:

“Omdat de vaccins in sneltreinvaart worden ontwikkeld en daarom bijwerkingen op lange termijn niet volledig uitgesloten kunnen worden, pleitten de farmaceuten deze zomer in dergelijke gevallen voor een verdeling van de kosten bij eventuele schadeclaims. Een normaal vaccinonderzoek duurt immers veel langer", betoogde AstraZeneca-topman Ruud Dobber in juli van dit jaar: ,,Dit is een unieke situatie waarin wij als bedrijf geen risico’s kunnen nemen als bijvoorbeeld blijkt dat een vaccin over vier jaar bijwerkingen geeft.”

Betrokkenen bij de Europese Commissie laten doorschemeren dat de lidstaten hiertoe bereid zijn. Hoe die verdeling er precies uitziet, blijft onduidelijk. Wel zou er een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende farmaceuten. Zo zou het Zweeds-Britse AstraZeneca een betere bescherming krijgen dan andere farmaceuten, omdat het de eerste bestellingen coronavaccins tegen kostprijs wil aanbieden. Aan AstraZeneca, dat samen met onderzoekers van de universiteit van Oxford werkt aan een vaccin, is een zogenaamde vrijwaringsclausule aangeboden, klinkt het. Dat betekent dat de farmaceut tot een bepaald bedrag zelf verantwoordelijk is voor de kosten van schadeclaims bij onvoorziene bijwerkingen. Boven dat bedrag zouden de lidstaten de kosten overnemen.”

V.S.

In de V.S. ligt het nog een stuk scherper, getuige het volgende artikel van CNBC:

You can’t sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won’t compensate you for damages either, Published Dec 17 2020, MacKenzie Sigalos, CNBC Technology Reporter,

Enkele kernpunten en inhoud 1-op-1 geciteerd uit het artikel:

 • "Under the PREP Act, companies like Pfizer and Moderna have total immunity from liability if something unintentionally goes wrong with their vaccines."
 • "A little-known government program provides benefits to people who can prove they suffered serious injury from a vaccine."
 • "That program rarely pays, covering just 29 claims over the last decade."
 • "If you experience severe side effects after getting a Covid vaccine, lawyers tell CNBC there is basically no one to blame in a U.S. court of law."
 • "The federal government has granted companies like Pfizer and Moderna immunity from liability if something unintentionally goes wrong with their vaccines."

Het kost veel geld om de bevolking in zijn geheel te vaccineren. Denk naast de kosten van de vaccins zelf ook aan de hele organisatie hieromtrent:
 • Infrastructuur voor het maken van afspraken;
 • Aanschaf, vervoer en opslag;
 • Priklocaties (inrichten);
 • Verpleegkundigen die de prik zetten.
Als we niet iedereen hoeven te vaccineren, kan dit geld anders worden besteed.

Compensatie

Waarneembaar feit: Bedrijven die vanuit overheidswege worden gedwongen om tijdelijk te sluiten, worden slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet hiervoor gecompenseerd. Hiermee lopen deze bedrijven - en dan met name het MKB - een groot risico om failliet te gaan, waarmee de betreffende ondernemers ook persoonlijk in financiële problemen geraken.


 • Onderzoek KvK: Corona zorgt voor fikse financiële en mentale dip bij ondernemers, RTL Nieuws, 18 november 2021
  https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5268031/corona-ondernemers-problemen-financieel-psychisch-kvk

  • “Ruim een op de tien ondernemers zit in de financiële of mentale problemen. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van onderzoek onder bijna 2000 ondernemers. De KvK verwacht dat die groep groter wordt door de onlangs afgekondigde nieuwe coronamaatregelen.”

  • “Volgens de woordvoerder schrijven ondernemers hun moeilijke situatie vaak deels toe aan de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende situatie. Sinninge wijst erop dat het onderzoek is gehouden in september, en dat de situatie door de onlangs weer aangescherpte coronamaatregelen is verslechterd.”

 • Ondernemers in nood door TVL-plafond: 'We zitten in heel slecht scenario' RTL Nieuws, 18 november 2021
  https://www.rtlnieuws.nl/economie/business/artikel/5267902/ondernemers-nood-rutte-brussel-tvl-plafond-now-steun

  • “Met de jongste versie van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hoopt het kabinet een nieuwe ronde van coronaverlichting te brengen voor ondernemers. Maar er is een groeiende groep ondernemers die niet meer in aanmerking komt voor die steun. Schrama is er één van. Het euvel is EU-regelgeving. De TVL is onder die regels namelijk een vorm van staatssteun die aan een maximumbedrag is gebonden.”

Sociaal isolement

Waarneembaar feit: Als gevolg van de maatregelen komen veel mensen in een sociaal isolement terecht. Dit gebeurt aan beide kanten van het spectrum: kinderen lopen sociale achterstanden en onderwijsachterstanden op door online en thuisonderwijs; jongeren hebben minder contacten, moeten online werken en studeren en zien hun toekomstperspectief vertroebelen; ouderen worden geïsoleerd in onder meer verpleeghuizen en sterven alleen, in plaats van in het bijzijn van familie.


 • Een en ander uit zich uit onder meer in een toename van het aantal zelfmoorden onder jongeren:
  Totaal aantal suïcides blijft gelijk, wel zorgen over jongeren - GGZ Totaal
 • CBS: In de eerste twee kwartalen van 2021 was 15 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder psychisch ongezond. Dit percentage is sinds 2001, het jaar waarin het CBS begon met de monitoring van de mentale gezondheid, niet zo hoog geweest. 
  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/35/mentale-gezondheid-in-eerste-helft-2021-op-dieptepunt
 • Ouderenorganisatie waarschuwt voor sociaal isolement: ’Elkaar niet mogen zien is hartverscheurend’, De Telegraaf, Marouscha van de Groep, 01 dec. 2021. https://www.telegraaf.nl/nieuws/433764674/ouderenorganisatie-waarschuwt-voor-sociaal-isolement-elkaar-niet-mogen-zien-is-hartverscheurend

  Enkele citaten:

  “Ouder dan zestig? Dan voorlopig even niet meer reizen, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zo kan deze groep de kans op blootstelling aan de risico’s van de omicronvariant van het coronavirus verkleinen. …Ouderenorganisatie ANBO geeft aan het advies ’nogal ongenuanceerd’ te vinden. „Alle zestigplussers worden nu neergezet als kwetsbaar, terwijl een groot deel nog hele vitale mensen zijn. Het is nogal kort door de bocht om de hele groep in één adem te noemen met mensen met diabetes, kanker en andere aandoeningen. Het zou fijn zijn als daar nuance in aangebracht wordt”, stelt Renate Evers.

  Tijdens de laatste coronapersconferentie vroeg demissionair minister-president Mark Rutte 70-plussers nog terughoudend te zijn in contacten en ’even niet de kleintjes’ te ontvangen. …  „Je kleinkinderen minder of helemaal niet zien, daar zit veel meer pijn in dan even een jaartje niet naar het buitenland”, verzucht Stijnman. „Elkaar niet mogen of kunnen zien is vreselijk en hartverscheurend, maar ook hier raden wij weer aan om de adviezen op te volgen.””

 • Schooljuf trekt aan de bel: “zelfs kinderen van 5!’ 28 sept. 2021
  https://www.youtube.com/watch?v=MSNno-9trxE

  In deze aflevering van NEXT gaat Duncan Robles in Gesprek met Willemijn van Brenk. Willemijn is docente Nederlanders op een middelbare school in Emmen. Tevens spreekt zij zich online op verschillende kanalen uit tegen medische discriminatie.

  Waar op school voorheen sociale gedragsregels golden en hier ook juist op werd gehamerd, zijn zaken als elkaar respecteren en in elkaars waarden laten volledig weggevallen wanneer het aankomt op het coronabeleid. Kinderen die zich niet laten vaccineren worden niet alleen door medeleerlingen, maar ook door docenten aan de schandpaal genageld. Ook belangrijke wetten die scholen navolgden, waaronder de privacywet, lijken nu niet meer te gelden. Zo wordt op veel scholen zelfs aan kinderen van 5 gevraagd of hun ouders gevaccineerd zijn. Willemijn ziet het effect hiervan op deze kinderen en kijkt met pijn in haar lerarenhart toe hoe deze sociale conditionering leidt tot een drastische afname van het kritisch denkvermogen bij hen die onze toekomst zouden moeten vormgeven.