De getallen

Deze pagina presenteert in een aantal minuten leestijd de meest belangrijke getallen over Covid-19. Het is aanbevolen om vooraf onze korte Covid-19 quiz te doen.


98% van de mensen is weinig ziek tot vrijwel zonder klachten van Covid-19
 • LET OP:
  • Dit gaat over de gehele bevolking, bij mensen onder de 70 jaar ligt dit percentage nog een stukje hoger
  • Dit percentage was het ook al voordat men ging vaccineren

Bronvermelding

Jaap van Dissel gebruikt dit plaatje in zo goed als iedere update aan de 2e kamer (in zijn standaard presentatie). 
Alle debatten en updates rondom corona zijn hier terug te vinden, hier zijn ook telkens de presentaties van Jaap van Dissel terug te vinden:

 • Totalen (overleden personen positief voor SARS-CoV-2) tijdens gehele crisis van 27 februari 2020 tot en met 14 dec 2021 (totaal 656 dagen)
  • T/m 19 jaar zijn er 3 mensen overleden
  • 20 t/m 29 jaar zijn er 17 mensen overleden
  • 30 t/m 39 jaar zijn er 39 mensen overleden
  • 40 t/m 49 jaar zijn er 117 mensen overleden
  • 50 t/m 59 jaar zijn er 470 mensen overleden
  • 60 t/m 69 jaar zijn er 1565 mensen overleden
  • 70+ zijn er 18003 mensen overleden
 • Per dag zijn er dit
  • Onder de 70: ~ 3,37
  • Boven de 70: ~ 27,44
 • Ter referentie: per dag sterven er in NL gemiddeld
  • 462 personen in 2020
  • 418 personen in 2018 en 2019

Bronnen

Cijfers per leeftijd

Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van aan de GGD’en gemelde overleden personen positief voor SARS-CoV-2:

Dit is een weergave van de tabel uit het wekelijks epedemiologisch rapport van het RIVM:

In de periode van 27 februari 2020 t/m 14 december 2021 (totaal 656 dagen) zijn er:

 • 230 mensen zonder onderliggende aandoeningen gestorven die positief getest waren voor SARS-CoV-2 (Covid-19)
 • van de in totaal 2211 overledenen onder de 70.
  • 60.7% van de overleden personen had een onderliggende aandoening
  • 10.4% van de overleden personen had geen onderliggende aandoening
  • Bij 28.9% van de overleden personen was bovenstaande niet vermeld

 • Oversterfte tot 65 jaar is bijna nihil te noemen gedurende gehele COVID crisis
  • Let op: ook zonder vaccinatie
  • In de leeftijd van 65+ is duidelijk een oversterfte terug te zien

Bezetting per leeftijdsgroep

Mensen vanaf 50 jaar belanden relatief vaker in het ziekenhuis dan jongere mensen (van 0 tot en met 49 jaar). Daaraan kun je zien dat de leeftijd een rol speelt bij de ernst van de ziekte. Met andere woorden: ouderen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden na een besmetting met het coronavirus

BMI verdeling (Body Mass Index) in ziekenhuis

De BMI (Body Mass Index) is een internationaal gebruikte maat die laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte.

De gemiddelde BMI (bij ziekenhuisopname corona) is inmiddels opgelopen tot 30.5 (categorie: obesitas). Een BMI tussen de 18 en 25 wordt als normaal beschouwd.

Bronnen

 • Stichting Nice - https://www.stichting-nice.nl/COVID_rapport.pdf
  Stichting NICE faciliteert op verzoek van het VWS en RIVM sinds half maart 2020 de registratie van COVID-19 patiënten op de Nederlandse intensive care (IC) en verpleegafdelingen.
BMI Schaal (algemene definitie)
\

Oud CBS directeur ad interim Ir. Jan van der Zanden diende in september 2020 een WOB verzoek in bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat om inzicht te krijgen in de kosten/baten analyse van de overheid t.a.v. de Lockdown in maart van dat jaar.
8 juni 2021 ontving hij de stukken en de data waren ronduit schokkend want daaruit bleek dat de ambtenaren een Lockdown ontraadden aangezien er per saldo 520.000 gezonde levensjaren (qaly’s) verloren zouden gaan.
Wat wisten premier Rutte en minister De Jonge van een kritisch rapport waarin ambtenaren vorig jaar waarschuwden voor de schade van een lockdown?
Volgens Van der Zanden is de minister door ambtenaren geadviseerd de lockdown tegen te houden want 'los van de economische schade is de totale gezondheidsschade negatief. Als de gezondheidsschade groter is dan wat je kunt realiseren, dan moet je het niet doen.'

 • Hier is veel over geroepen in de media, maar nog weinig tot geen onderzoek naar (aldus het RIVM) en dus ook geen getallen
 • De huidige onderzoeken zijn gebaseerd op zelfrapportage (mensen melden dit zelf)
RIVM Over long COVID
Wie heeft meer kans op Long COVID? We weten nog niet precies waarom sommige mensen lang klachten houden na een infectie met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Er lijkt een verband te zijn met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand heeft in de eerste fase van de besmetting. Ook mensen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen, of een verhoogd BMIBody Mass Index of astma hebben, lijken vaker langdurig klachten te houden na een besmetting. Maar ook mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen kunnen deze klachten houden. Het lijkt dat Long COVID vaker voorkomt bij vrouwen. Na een ernstige infectie kunnen patiënten soms maanden na ontslag uit het ziekenhuis nog een verminderde longfunctie hebben en zijn er afwijkingen van de longen op röntgenfoto’s of longscans te zien.
Hoe vaak komt Long COVID voor? Dat is nog niet zeker. Volgens een eerste schatting heeft maximaal 1 op de 5 personen 4 of 5 weken na een positieve test nog klachten. Dat aantal neemt verder af 12 weken of langer na de besmetting. Er is nog geen optimale behandeling voor Long COVID. Daarom wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar Long COVID.

Mondkapjes hebben een averechts effect op het aantal besmettingen (zoals te zien in het onderstaande plaatje).

Dat het dragen van mondkapjes zelfs kan leiden tot méér besmettingen, is ook niet vreemd. Mondkapjes zijn een medisch hulpmiddel waarvoor strikte gebruiksprotocollen gelden, die vastgelegd zijn in NEN-normen. Zo horen gebruikers voor en na het dragen van een mondmasker hun handen goed te wassen, mogen mondkapjes nooit meer dan eenmaal worden gebruikt en mogen ze nooit met de handen worden aangeraakt. Wanneer deze richtlijnen niet worden gevolgd – wat in de niet-medische praktijk vrijwel altijd het geval is – dan zijn de mondkapjes juist een bron van besmettingen.

Wilt u nog meer weten over mondkapjes? Kijk eens op de site van het artsencollectief: Mondkapjes - Artsen Covid Collectief (artsencollectief.nl)

De IFR (Infection Fatality Rate) staat voor de verhouding tussen het aantal doden en het aantal besmette personen door een bepaalde verwekker (in dit geval SARS-CoV-2). Dit getal geeft weer hoe groot de kans is dat iemand aan COVID-19 overlijdt. Het getal is een schatting. De IFR kan per land verschillen, afhankelijk van de bevolkingsopbouw en welke leeftijdsgroepen er besmet zijn geraakt.

Het getal is een zeer grove schatting en uiterst lastig te meten. Je zou immers de GEHELE bevolking (iedere dag) moeten testen om het aantal aantal geïnfecteerden te weten. Ondanks dat er volgens ons weinig waarde aan de IFR gehecht mag worden, is deze voor de volledigheid wel vermeld op deze website als factor die is onderzocht.

Wat zegt de WHO over de IFR?

To measure IFR accurately, a complete picture of the number of infections of, and deaths caused by, the disease must be known. Consequently, at this early stage of the pandemic, most estimates of fatality ratios have been based on cases detected through surveillance and calculated using crude methods, giving rise to widely variable estimates of CFR by country – from less than 0.1% to over 25%.

IFR volgens John P A Ioannidis (via WHO)

14 oktober 2020 publiceerde een van de grootste epidemiologen zijn berekeningen van de dodelijkheid van Covid-19. Hij berekent de wereldwijde IFR. Zijn conclusie over de dodelijkheid van het virus is als volgt: de IFR (infection fatality rate) van Covid-19 is 0,23% voor alle leeftijden, en de veel meer zeggende IFR voor onder de 70 is 0,05%.

 • Dit is een wereldwijd onderzoek, waardoor landen met een oude en jonge bevolking allemaal meetellen. In Nederland is de vergrijzing vrij hoog en zal de IFR hoger uitpakken dan een land met een jongere bevolking
 • Bron

IFR volgens RIVM in NL

De infection fatality rate (IFR) is een maat waarbij wordt geschat hoe het aantal doden zich verhoudt tot het aantal geïnfecteerden (in plaats van het aantal bevestigde personen, zoals bij de CFR - case fatality rate). Op basis van Nederlandse data ten aanzien van oversterfte en aantal SARS-CoV-2-besmette personen uit maart tot mei 2020 wordt geschat dat de IFR 1% is (Van Asten 2021). Elders wordt een IFR van 1,3% berekend voor Nederland in de periode maart tot en met juni 2020. Dit getal neemt toe boven de 65 jaar (RIVM 2020). Ter vergelijking, in Spanje is een IFR van 1,1% geschat op basis van de oversterfte en seroprevalentie van april tot medio juli 2020. Vanaf 50 jaar stijgt de IFR, waarbij het voor 80-plussers oploopt tot 6,5% voor vrouwen en 16,4 % voor mannen (Pastor-Barriuso 2020).