Inhoud

Dit deel van de website bestaat uit feiten en onderbouwingen rondom (complexe) vraagstukken. Deze secties zijn bewust zo opgezet dat de informatie die we presenteren afkomstig is van naar ons oordeel legitieme bronnen. Hiermee hopen we informatie te bieden die door zoveel mogelijk mensen als “niet discutabel” wordt gezien. Oordeel vooral zelf.

Covid-19

De Covid-19 crisis bekijken wij vanuit een aantal perspectieven en onderbouwen we zoveel mogelijk met waarneembare feiten en getallen.

Andere onderwerpen

De focus ligt op dit moment bij de problematiek rondom onze zorg, Covid-19 en de genomen / te nemen maatregelen.

Wilt u op de hoogte blijven abonneer u dan op onze nieuwsbrief.