Disclaimer

Connecting Facts besteedt veel aandacht aan de correctheid van de data zoals gepresenteerd op de website. Connecting Facts noch enige personen verbonden aan Connecting Facts nemen echter enige verantwoordelijkheid voor de compleetheid en correctheid van de informatie zoals gepresenteerd op de website, noch m.b.t. de links naar enige andere website of enige andere informatiebron. Connecting Facts behoudt zich het recht voor om informatie op de website op enig moment aan te passen zonder dat hieruit enige verplichting voortvloeit. Dit betreft ook updates en veranderingen van geleverde diensten, zoals bijv. het beantwoorden van e-mails, verstrekken van nieuwsbrieven of ondersteunen van of linken naar andere sites.


De website en de inhoud ervan –met uitzondering van specifieke (hyper)links- zijn eigendom van Connecting Facts het is niet toegestaan om de website of delen ervan te publiceren of kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Connecting Facts. Het linken naar de website of delen ervan wordt van harte toegejuicht.


U bent als bezoeker van onze website zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de applicaties die u gebruikt om onze website te bezoeken vrij zijn van virussen. Gebruik van het internet brengt het risico met zich mee dat is verbonden aan de publieke toegang van de website en de mogelijkheid van ongeautoriseerde invloed van andere partijen op de inhoud en de communicatie tussen u en Connecting Facts in de meest brede zin van het woord. U accepteert deze risico’s door gebruik van het internet. Connecting Facts is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die op enige aantoonbare, mogelijke of potentiële manier is gerelateerd aan de website of enige gelinkte website. Het niet aansprakelijk zijn voor schade van Connecting Facts omvat, maar is niet beperkt tot schade in de vorm van het stoppen, verlies of beschadiging van programma’s of (andere) data in uw IT systemen, beslissingen die u op basis van door ons gepresenteerde of gelinkte informatie neemt of niet neemt, etc.