Video: Het grootste slachtoffer van Corona: onze jeugd?

Een open gesprek met Willemijn van Brenk (lerares voortgezet onderwijs), Evelien Dekker (leerlinge voortgezet onderwijs) en Drs. Aernout Lahaije (intensivist oftewel IC arts). Wij bespraken de situatie op scholen en de impact van de Corona maatregelen op onze jeugd.

Het interview