Verlenging van het EU Corona Certificaat; een goede zaak?

Dat is vooral de vraag aan u, beste EU burger…

Vindt ook u dat reizen zonder geldige Covid-19 vaccinatie, test of genezing binnen de EU niet mogelijk moet zijn? Dan hoeft u niets te doen.

Heeft u hier ernstige bedenkingen bij? Lees dan vooral verder!

De EU wil de tijdelijke EU verordening 2021/953inzake een EU Digitaal Corona Certificaatdie nog tot en met 30 juni 2022 geldig is met 12 maanden gaan verlengen. De verordening komt hierop neer: eerst neemt de EU u als burger het recht op vrij verkeer af. Dan voert men een certificaat in dat u alleen krijgt als u (geldig!) gevaccineerd, genezen of getest bent. Alleen met dit 3G-certificaat mag u gebruik maken van uw recht om vrij te reizen binnen Europa.

De onderbouwing van het certificaat is echter gebaseerd op modellen en meningen. Niet op feitelijke objectieve gegevens. De aandacht voor vaccineren in de verordening is verontrustend te noemen. Deze ontbeert namelijk een degelijke onderbouwing. Vaccineren zorgt namelijk niet voor minder verspreiding, terwijl de verordening hier wel vanuit gaat.

Het voorgaande wordt in iets andere woorden gesteld door het Artsencovidcollectief, een stichting die volgens de informatie op hun site (zie link verderop) momenteel wordt gesteund door o.a. ruim 2600 geverifieerde medici. Daarnaast wordt overigens ook door de fabrikanten van de COVID-19 vaccins niet in hun bijsluiters geclaimd dat deze verspreiding tegengaan.

De EU heeft de mogelijkheid gecreëerd feedback te geven op de voorgestelde verlening van verordening 2021/953. Dit kan uiterlijk nog tot 8 april 2022.

Het artsencollectief heeft reeds feedback gegeven op de verordening. Deze feedback omvat een aantal concrete argumenten tegen (het verlengen van) de verordening. Allereerst is uiteraard aan u om te beoordelen of u deze argumenten onderschrijft. Wij roepen als Connecting Facts dus nadrukkelijk niet op tot het klakkeloos overnemen van de feedback van het artsencollectief, maar allereerst tot een kritische beoordeling. Herkent u uw mening in de aangevoerde argumenten, maak dan vooral gebruik van de voorbeeld-feedback om uw eigen stem te laten horen.

Belangrijk: bij het geven van feedback is het niet de bedoeling om een voorbeeldtekst 1 op 1 te kopiëren/gebruiken. Pas de tekst een beetje aan, of gebruik slechts een gedeelte van de tekst. Let op: 1 op 1 kopiëren van de tekst kan zelfs leiden tot het diskwalificeren van uw feedback!  Uiteraard dient uw feedback ook voor 8 april 2022 binnen te zijn!

Gebruik de volgende link om de voorbeeldtekst van het artsencollectief te lezen: https://artsencollectief.nl/burgerraadpleging-eu/

Of gebruik de bijgaande tekst die door Connecting Facts is aangepast naar een versie die in de ik-vorm is geschreven:  

Korte instructie feedback geven

  1. Via de volgende link komt u op de EU feedback pagina: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Verlenging-van-de-verordening-inzake-het-digitaal-EU-covidcertificaat_nl   
  2. Hier wordt u eerst gevraagd in te loggen met uw emailadres. De vervolgstappen spreken voor zich.
  3. Klik  op “next”. U komt u in een invulmenu: naam, achternaam, nationaliteit, wachtwoord. Als u alles hebt ingevoerd, krijgt u via een retour-email een link die toegang geeft tot het feedback invul-veld.
  4. Als u uw feedback hebt ingevuld, moet u nog aangeven dat u akkoord bent met de privacy-bepalingen. U kunt ook aangeven of u met naam en achternaam, of anoniem, op de website van EU vermeld wilt worden.