Brief aan het OMT

Onderstaande brief gericht aan het OMT omvat een verzoek om steun en een aantal vragen en is geschreven door de intensivisten (IC Artsen) Sander de Lange & Aernout Lahaije van www.verzorgdezorg.nl. De brief: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuT.a.v. de voorzitter van het OMT; Professor Dr. J. …