Connecting Facts

Connecting Facts

Samen op weg naar meer inzicht en verbinding

Laatste nieuws

Verlenging van het EU Corona Certificaat; een goede zaak?
Dat is vooral de vraag aan u, beste EU burger... Vindt ook u dat reizen zonder geldige Covid-19 vaccinatie, test of genezing binnen de EU...
Lees meer "Verlenging van het EU Corona Certificaat; een goede zaak?"
Video: Zorgen om de zorg; gaat het al beter?
Drie maanden na de brandbrief van verzorgdezorg.nl spraken wij Intensivist Sander de Lange en verpleegkundigen Josina Weber en Fran Peerboom: gaat het al beter? Het...
Lees meer "Video: Zorgen om de zorg; gaat het al beter?"
Video: Roep om hulp van IC-artsen Lahaije en de Lange: wat zijn de eerste reacties?
Eind 2021 schreven twee IC-artsen brandbrieven aan Tweede Kamer en OMT. Wij spraken met hen over de eerste reacties vanuit politiek, OMT en de media....
Lees meer "Video: Roep om hulp van IC-artsen Lahaije en de Lange: wat zijn de eerste reacties?"

Inhoud

Dit deel van de website bestaat uit feiten en onderbouwingen rondom (complexe) vraagstukken. Deze secties zijn bewust zo opgezet dat de informatie die we presenteren afkomstig is van naar ons oordeel legitieme bronnen. Hiermee hopen we informatie te bieden die door zoveel mogelijk mensen als “niet discutabel” wordt gezien. Oordeel vooral zelf.

Covid-19

De Covid-19 crisis bekijken wij vanuit een aantal perspectieven en onderbouwen we zoveel mogelijk met waarneembare feiten en getallen.

Andere onderwerpen

De focus ligt op dit moment bij de problematiek rondom onze zorg, Covid-19 en de genomen / te nemen maatregelen.

Wilt u op de hoogte blijven abonneer u dan op onze nieuwsbrief.


Welkom

Heeft u ook wel eens het gevoel dat berichtgeving een sneltrein is die maar zelden tot stilstand komt? Het ene nieuwsbericht is nog niet geland, of het volgende wordt alweer de wereld in geslingerd. Daarbij is er ook nog eens een groot scala aan platforms, zoals nieuwssites, sociale media en blogs, waarbij feitelijke en subjectieve berichten (zoals opinies en columns) door elkaar heen lopen.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet en de draad af en toe kwijtraakt. Deze website tracht enig overzicht aan te brengen m.b.t. specifieke thema’s, waarbij wij ons hoofzakelijk richten op de vaststaande feiten. Oftewel: feiten die voor iedereen te checken zijn en zo veel mogelijk vrij zijn van opinie of andere vormen van subjectiviteit.

Wij proberen bovendien om dat te doen wat in het huidige nieuwsoerwoud zo lastig is geworden: het leggen van verbanden tussen feiten. Juist in de huidige wereld, die steeds meer polariseert en waarin ‘beide kanten’ losstaande feiten (maar vooral ook meningen) over en weer gooien, vinden wij dit van groot belang. Niet een losstaand feit bepaalt immers “de waarheid”, maar een combinatie van feiten.

Tot slot trachten wij door middel van eigen interviews met mensen uit de praktijk, feitelijke situaties in kaart te brengen. Dat wil zeggen: niet het beeld dat overheid en sommige media schetsen, maar juist het beeld dat leeft bij de ‘gewone mens’. Zij staan immers met de voeten in de modder en hebben het beste inzicht in wat gebeurt, bijvoorbeeld op de Intensive Care of in de schoolklas.

Wij helpen u graag op uw weg naar meer overzicht en hopen dat dit mag bijdragen aan minder polarisatie en meer verbondenheid tussen mensen. Oftewel: Connecting Facts!